EN / GR
ARCHITECTURAL PRACTICE: B. BABALOU-NOUKAKI & A. NOUKAKIS

theme:

Architectural practice: B. Babalou-Noukaki and A. Noukakis, Athens, April 2005

 

organizer:

Hellenic Union of Architects