EN / GR
INTERVENTION OF EVAGELISTRIAS CEMETERIES AREA

theme:

Intervention of Evagelistrias cemeteries area

 

conference:

Αt Centre of Architecture of Thessaloniki, Thessaloniki, November 2009

 

study:

Intervention of Evagelistrias cemeteries area

 

architects:

- Bouki Babalou- Noukaki

- Antonis Noukakis