EN / GR
SILO MUSEUM FOR UNDERWATER ANTIQUITIES

study:
Silo Museum for Underwater Antiquities

architects:
- Babalou- Noukaki B.
- Noukakis A.
- Giotakis S.
- Kaloumenos-Karavas V.

- Noukakis Y.

- Pantelopoulou A.

- Papadopoulou D.

award/ honor:
2nd Prize, International Urban Design Ideas Ccompetition, Athens, Greece, 2004