EN / GR
INTERVENTION ON EVAGELISTRIAS CEMETERIES AREA
Thessaloniki, Greece, 2008
CATEGORY: MASTER PLANS & LANDSCAPES
CLIENT: Municipality of Thessaloniki
SITE SURFACE: 139.000 m2
STATUS: participation in limited competition

REFERENCES:

Bouki Babalou-Noukaki & Antonis Noukakis
Interprating the topos, lecture at CMA, Centre of Mediterranean Architecture, Chania, October, 2009

AWARDS:

1st prize

CREDITS:

architectural team:
- Antonis Noukakis - Bouki Babalou-Noukaki, Architects
- Maria Pantelia, Urbanist
- Michalis Paraskevopoulos, Traffic Engineer
- Giorgos Hadjistergiou, Civil Engineer
- Christos Arvanitakis, Geologist
- Dimitris Anagnostopoulos, Environmentalist

Collaborators architects:
Eirini Giannakopoulou
Ioulia Goula
Giorgos Kanavakis
Kyriakos Kyriakou
Anastasis Bachas
Yorgis Noukakis