EN / GR
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
Θεσσαλονίκη, 2008
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΕΛΑΤΗΣ: Δήμος Θεσσαλονίκης
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:139.000 τ.μ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:συμμετοχή σε διαγωνισμό με προεπιλογή

Αντικείμενο της μελέτης:

• Η χάραξη ενός οδικού άξονα
• Η ανάδειξη των πολιτισμικών και φυσικών στοιχείων της περιοχής
• Η αντιπλημμυρική προστασία και η αναβάθμιση της περιοχής γύρω από το ρέμα του Αγ. Παύλου.
• Και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι εκτός σχεδίου.

Ανάγνωση υπάρχουσας κατάστασης

Αντιλαμβανόμαστε το χώρο ως έναν ενδιάμεσο τόπο ανάμεσα στην Άνω Πόλη, την τειχισμένη και τις νέες συνοικίες, ως μια συνέχεια του φυσικού τοπίου και ως ένα belvedere με μακρινές θεάσεις της πόλης και της θάλασσας. Η ιστορικότητα, το φυσικό τοπίο και οι διακεκριμένοι τόποι συνιστούν έναν εξαιρετικά προνομιακό τόπο. Τα ιστορικά μνημεία και το φυσικό τοπίο αποτελούν ένα σημαντικό πλούτο για την πόλη, ενώ τα λειτουργικά στοιχεία έναν αναγκαίο και χρήσιμο εξοπλισμό. Συγχρόνως τα κλειστά συστήματα συγκροτούν ένα συνεχές αδιαπέραστο «μπλοκ» που καθιστά τη λειτουργία τους ως προς την πόλη, αλλά και τη μεταξύ τους διασύνδεση και αντιληπτική σχέση εξαιρετικά προβληματική. Στις περισσότερες περιπτώσεις ακυρώνεται η σημασία και η αξία τους ή η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητά τους.

   Ο Δήμος ήθελε να διερευνηθεί η χάραξη ενός οδικού άξονα διαμέσου των νεκροταφείων και του ρέματος.
Διαπιστώσαμε το ανέφικτο αυτού του εγχειρήματος, λόγω των υψομετρικών διαφορών αλλά κυρίως για τις ανεπίτρεπτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τόσο στο φυσικό περιβάλλον, όσο και στο ευαίσθητο πολιτισμικό περιεχόμενο.
   Αντιπροτείναμε μια ήπια επέμβαση, όπου ο δρόμος χρησιμοποιεί στο μεγαλύτερο μήκος του, ήδη υπάρχουσες χαράξεις.
   Η παρουσία και η λειτουργία του θα έχει τις λιγότερες δυνατές οχλήσεις και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα ελαχιστοποιεί το κόστος.

   Κεντρική ιδέα
Οργανώθηκαν δύο πεζοπορικές διαδρομές, δύο περίπατοι, που εντάσσονται στο πλέγμα ελεύθερων χώρων της πόλης,
• Τον αρχαιολογικό, κατά μήκος του τείχους,
• Τον φυσιολατρικό, κατά μήκος του ρέματος και μέσω των νεκροταφείων.

Η διασύνδεση της Άνω Πόλης με τον οικισμό Ευαγγελίστριας και την πόλη, με τη διάνοιξη ενός διευρυμένου πεζόδρομου ανάμεσα στο Νοσοκομείο και το Νεκροταφείο, που λειτουργεί ως «διάρρηξη» του κλειστού συστήματος και ως «συρραφή» των δυο οικιστικών περιοχών. Η διαμόρφωση ως διακριτούς τόπους δύο στρατηγικά σημεία. Το ‘’κατώφλι’’ στη συνδρομή των δρόμων Ζωγράφου και Ολυμπιάδος, το ‘’belvedere’’ στο βόριο όριο της περιοχής επέμβασης όπου η είσοδος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Απ’ αυτούς τους τόπους εκκινούν ή καταλήγουν οι δύο περίπατοι.  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Μπούκη Μπάμπαλου-Νουκάκη & Αντώνης Νουκάκης
Ερμηνεύοντας τον τόπο, διάλεξη στο ΚΑΜ, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά, Οκτώβριος, 2009

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:

Α’ επιλογή

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

κύριοι μελετητές:
- Αντώνης Νουκάκης- Μπούκη Μπαμπάλου-Νουκάκη, Αρχιτέκτονες
- Μαρία Παντελιά, Πολεοδόμος
- Μιχάλης Παρασκευόπουλος, Συγκοινωνιολόγος
- Γιώργος Χατζηστεργίου, Στατικός
- Χρήστος Αρβανιτάκης, Γεωλόγος – Γεωτέχνης
- Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Περιβαλλοντολόγος

Συνεργάτες αρχιτέκτονες:
Ειρήνη Γιαννακοπούλου
Ιουλία Γούλα
Γιώργος Καναβάκης
Κυριάκος Κυριάκου
Αναστάσης Μπαχάς
Γιώργης Νουκάκης