EN / GR
SCHOOL OF PHILOSOPHY, UNIVERSITY OF CRETE

study:
School of Philosophy, University of Crete

architects:

Atelier 66: Antonakakis D., Antonakaki S., Babalou-Noukaki B., Monemvassitou A., Noukakis A., Fotiouu Th.

submission:
Atelier 66: The Architecture of Dimitris and Suzana Antonakakis, Futura, 2007, p. 198 - 205