EN / GR
TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE, CHANIA

study:
Technical University of Crete, Chania

architects:

Atelier 66 A O.E.: Antonakakis D., Antonakaki S., Babalou-Noukaki B., Monemvassitou A., Noukakis A., Fotiouu Th.

submission:
Atelier 66: The Architecture of Dimitris and Suzana Antonakakis, Futura, 2007, p. 206 - 217