EN / GR
HOUSE AT KOUROUTES NEAR RETHYMNON-CRETE

study:
House at Kouroutes Near Pethymnon, Crete

architects:
Atelier 66:
- Babalou-Noukaki B.
- Noukakis A.

submission:
Design + Art in Greece 16/1985, p. 121 - 123