EN / GR
NEW PREMISES OF THE TECHNICAL CHAMBER OF GREECE

study:
New Premises of the Technical Chamber of Greece

architects:
Atelier 66: Aidonopoulos G., Antonakakis D., Antonakaki S., Monemvasitou-Antonakaki Α., Daskalakis K., Babalou-Noukaki B., Noukakis A., Rizos D., Fotiou-Rizou Th.

awards:
Pan-Hellenic Competition 2nd Distinction